Dân Nhập Cư

Expats (2024)

Nội dung phim

Cái nhìn về cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của một nhóm người nước ngoài gắn bó chặt chẽ sống ở Hồng Kông.

Tags

Bình luận